Ejerforhold

Ærø Whisky Aps. ejes af ca. 353 personer og virksomheder.

Ca. 170 af disse er fra Ærø. Det svarer til ca. 2% af den ærøske befolkning.

Kapitalgrundlag & stemmer:

Samlet registreret anpartskapital: kr. 2.069.000

100 Anparter a nominelt 3800 kr.   –  10 stemmer per anpart

1689 Anparter a nominelt 1000 kr. –   1 stemme per anpart

OBS: Køb af anparter i Ærø Whisky Aps er ikke længere muligt.

Banner gul 99x32