Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

 • Overskud efter skat kr. 19.098
 • Egenkapitalen 1.9 mio. kr.
 • Ledelsen vurderer året 2018 som meget tilfredsstillende
 • Bestyrelsen genvalgt
 • Virksomheden ændres til Aktieselskab

 

***

Generalforsamling 2018

 • Overskud efter skat kr. 79.787
 • Ledelsen vurderer året 2017 som meget tilfredsstillende
 • Bestyrelsen genvalgt
 • Beslutning om kapitaludvidelse jævnfør fremlagt udviklings-/ forretningsplan.

Kapitaludvidelse gennemført pr. 15/6-2018

Ny registreret anpartskapital er kr. 2.069.000

 

***

Generalforsamling 2017

53 personer var mødt op. Heraf 55% fra Jylland / Fyn / Sjælland.

Uddrag fra ledelsens beretning –

 • Destilleri etableret til fastlagt tid & budget.
 • Produktionen næsten dobbelt af det budgetterede.
 • Likviditet & økonomisk situation tilfredsstillende.
 • Kraftigt voksende egenkapital.
 • Årets resultat tilfredsstillende.
 • Batch 1 udsolgt fra destilleriet.

 

***

Generalforsamling 2016

05-02-2016 afholdtes generalforsamling.

Herfra foreligger følgende:

Produktionsstart i Vaskehuset i den gamle Købmandsgaard. 13. Maj 2016

Produktionsmål 2016: 2000 Flasker

Den godkendte årsrapport udviser et overskud på 80.442,00 kr. efter skat.
Vi anser resultatet for tilfredsstillende og forventet, på baggrund af en lille produktion / opbygning af lager.

Vedtægter justeret som foreslået.

Bestyrelse valgt:

Bestyrelsesformand: Thomas Fischer, Sjælland.
Cand merc.
CEO, Valcon A/S

Næstformand: Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. scient
Underviser i erhvervsøkonomi

Sekretær: Poul Skadhede, Sjælland.
Cand merc.
Group CEO, Valcon International.

Medlem: Kåre Groes, Sjælland.
Civilingeniør. Ph.d i Innovation.
CEO, OMT A/S

Medlem: Michael Nielsen, Direktør i Ærø Whisky.

Banner gul 99x32